Nerjis Asif Shakir

Nerjis Asif Shakir
Click This Image See Her Latest Picture At Flickr

Nerjis Asif Street Photographer

Nerjis Asif Street Photographer
Bollywoods Most Wanted Photographer

Monday, October 14, 2013

Dr Mansoor Showghi Yezdi Shot By Nerjis Asif Shakir 14 Month Old

Dr Mansoor Showghi Yezdi World Famous Irani Chaiwala ..Mahim Ka Rehnewala ..Bambai Ka Bashinda ..Bahut Hi Dilwala ..No Mirchi No Masala ..No Gussa No Phekam Phak Karnewala .. Zindagi Ko Behad Chahnewala ..Insaniyat Ki Hifazat ..Apne Mulk Par Naz Karnewala .. Parsis Astish Prast Zorastrian Irani KI Naslon ko Chai se Nikhar Lanewala ..Sab Ko Ek Sath Lekar Chalnewala ..Mansoor Bhai .. Hindu Muslim Jain Sikh Isai ..Ko Ek Nazar Se Dekhnewala...Is Malang .. Beggar Poet ..ko Apni Film main Footage Denewala...Facebook pe sab ka apna Irani Chaiwala ...

Shot By Nerjis Asif Shakir 14 Month Old On Canon 60 D .. At Lucky Irani restaurant Bandra ..
Her Humble Tribute to a Great Man Of Destiny..