Nerjis Asif Shakir

Nerjis Asif Shakir
Click This Image See Her Latest Picture At Flickr

Nerjis Asif Street Photographer

Nerjis Asif Street Photographer
Bollywoods Most Wanted Photographer

Sunday, April 6, 2014

Nerjis Asif Shakirap ki bar....
aye bhagwan
hamko de acchi sarkar
aman shanti aur pyar
kalam sab se bada hathyar
jao vote karo.. kal subha
warna phir pachtaoge
aur ek bar,,vote using your
head not influenced by
politicians ishtiyar...
the flesh is willing the soul
tayar..